تبلیغات
بسیج دانشگاه شهیدمطهری تهران واحدخواهران - کانون دفاع مقدس (روایت مقاومت)
با وارث غدیر پیمان وفا می بندیم
اللهم صل علی محمّد و آل محمّد

شما معلم اخلاق جامعه باشید. امام خمینی

کانون دفاع مقدس (روایت مقاومت):

وقتی ملت انقلابی ایران به جرم هویت یابی و اسلام خواهی و تأمین استقلال و امنیت خود به پا خواست در مقابل آن تمام دنیای کفر و استکبار در اردوگاه غرب و شرق به همراه مرتجعین منطقه ، جنگی نابرابر را بر آن تحمیل کردند و گرچه خواستند نام آن را جنگ شیعه و سنی لقب دهند ، امام امت با بصیرتی عمیق و فهمی مشترک به خوبی دریافتند که این جنگ بین اسلام و کفر است واگر انقلاب اسلامی در این جولانگاه سرکوب نشود تا هزاران سال دیگر اسلام از جای خود بلند نخواهد شد واز این جت بود که دفاع ملت ایران (( دفاع مقدس)) نام گرفت ونقش بسیج در این دفاع این گونه بیان می شود: ما در این دفاع مقدس اگر بسیج نداشتیم کمیتمان لنگ بود و در دوران بعد از دفاع هم اگر بسیج نبود و اگر امروز هم بسیج نباشد کمیت این انقلاب و این نظام و همه ی حرکت های سازنده این کشور لنگ است . بنابراین وقتی صحبت از نقش بسیج در دفاع مقدس می شود یعنی متن ملت و ختی ارتش و سپاه رنگ بسیجی به خود گرفتند و با تفکر بسیجی توانستند ایستادگی کنند کوته بینانه است اگر بسیج را در قالب نیرو های سازماندهی نشده توسط یک سازمان بدانیم بلکه باید با یک نگاه واقع بینانه همچون رهبرمعظم انقلاب متن ملت را بسیج بداینم تا بتوانیم درکی درست از عملکرد آن در تمام عرصه ها از جمله دفاع مقدس داشته باشیم . باید بپذیریم که فهم بسیج یعنی فم انقلاب و چون هنوز نتواسته ایم ابعاد و زوایای مختلف و عمق انقلاب اسلامی را بشناسیم به همان میزان از شناخت بسیج عاجز و درمانده ایم.

اگرامروز در سایه امنیت ملی صصحبت از ساخت پارس جنوبی، پالایشگاه ها ، سد ها و خود کفایی در بخش های مختلف صعت و کشاورزی می شود و اگر دولتمردان یکی پس از دیگری کارنامه های درخشان خود را ورقمی زنندزیبنده آن است که انتشاراتی هر چند کوتاه برای نسل های آتی داشته باشند که همه ی این فعالیت ها به خود باوری و تفکر بسیج بر می گردد که اجازه اشغال یک وجب از خاک این مملکت را به اجنبی نداد.

سخنان حضرت آیه الله خامنه ای :

تا رسیدن به پروزی نهایی قطعاًچالش و مبارزه وجود خواهد داشت بنابراین نظام اسلامی همواره نیازمند یک نیروی دفاعی توانا، بیدار، مستحکم و آماده به کار است که همان روحیه ی بسیجی در عرصه دفاعی است.

ایشان با تأیید براین که صبر و استقامت و ایمان به پیروزی خداوند عوامل اصلی پیروزی جبهه حق است افزودند :روحیه ی بسیجی در عرصه های دفاعی، انتظامی،دیپلماسی ودولتی این پیروزی را سرعت خواهد بخشید.

آخرین مطالب