تبلیغات
بسیج دانشگاه شهیدمطهری تهران واحدخواهران - کانون تربیت و آموزش (حلقه های صالحین)
با وارث غدیر پیمان وفا می بندیم
اللهم صل علی محمّد و آل محمّد

شما معلم اخلاق جامعه باشید. امام خمینی

کانون تربیت و آموزش:

یکی از مأموریت های اصلی مجموعه بسیج دانشجویی رشد و ارتقاء معارف دینی، اخلاق، بصیرت و مهارت های فردی و تشکیلاتی دانشجویانی است که داوطلب عضویت در این تشکل نظم یافته می باشد.

وظیفه معاونت تربیت و آموزش سیاست گذاری و مدیریت این مأموریت مهم می باشد.

خدمات معاونت تربیت و آموزش به شرح ذیل می باشد:

اجرای دوره های متمرکز آموزش در قالب :

1- اردو های تربیتی و آموزشی از قبیل طلیعه حکمت ، طرح ولایت ، شهید مهدی رجب بیگی و..

2- کلاس ها و کارگاه های آموزشی در طول سال از قبیل طرح تمهید و...

3- فضای مجازی و ارسال بسته های آموزشی و محتوایی در قالب پست الکترنیک

4- بسته های آموزشی غیر حضوری شامل کتب، نشریات و نرم افزار های آموزشی ( ارسال کتب شهید مطهری به صورت نیم بها)

اجرای دوره های غیر متمرکز آموزش در قالب :

1- تشکیل هسته ها و حلقه های معرفتی، بصیرتی،تربیتی ومهارتیدر دانشکده ها و خوابگاه ها

2- اجرای همایش ها و سخخنرانی های فکری در دانشگاه ها

3- حمایت از دوره ها و اردو های آموزشی در دانشگاه ها

4- خدمات مشاوره ای جهت اجرای برنامه های آموزشی

طرح صالحین چیست؟

درجهت انسجام بخشی به فعالیت های مختلفی که دربسیج دانشجویی انجام می پذیرد ؛ اعم از برنامه های تربیتی – آموزشی ، فرهنگی ، اردویی ، جهادی ، معرفتی ، بصیرتی وعلمی یک نظام جامع به نام طرح صالحین تعریف شده است که کلیه فعالیت های موجود بسیج دانشجویی به صورت مرتبط و منسجم با هدف رشد دانشجوی بسیجی در ابعاد تربیتی – اخلاقی ، معرفتی ، بصیرتی و مهارتی صورت می پذیرد .

در این طرح کلیه اعضای بسیج دانشجویی در قالب گروه های 10-15 نفره سازماندهی می شوند تا علاوه بر ایجاد پیوستگی عاطفی و رفاقتی بین اعضاء زیر نظر سرگروه نسبت به ارتقاء ابعاد چهارگانه مدیریت و هدایت شوند.

هربرنامه ای که در بسیج اجرا می گردد ، قطعه ای از پازل تربیتی و -رشد درکنارسایر فعالیت های آموزشی می باشد .

برای رشد و تربیت هر فرد یک ارتباط مستمر و منسجم ومداوم میان مربی و متربی برقرار می گردد .در طرح صالحین این ارتباط درقالب حلقه های متربیان و توسط سرگروه برقرار می شود.

دراین طرح افرادی که دارای اخلاق و رفتار مناسب باشند و می توان آنها را الگوی مناسبی قرار داد با شرکت در دوره های مختلف سازمان و نواحی ، جهت سرگروه شدن درحلقه های صالحین تربیت و آموزش داده می شوند . سرگروه صالحین از میان افراد زیرانتخاب می گردد .

1-دانش آموختگان دوره های طلیعه حکمت

2-دانش آموختگان دوره های طرح ولایت

3-دوره های تخصصی بسیج دانشجویی مانند سفیران بصیر، یاوران مهدی

4-طلاب بسیجی علاقمند و آشنا با بسیج دانشجویی

5-اساتید بسیجی علاقمند و آشنا با بسیج دانشجویی

6-افراد توانمند عضو بسیج که به تشخیص مسئولین بسیج توانایی اداره حلقه ها را دارند.

آخرین مطالب